17

maj

Studieteamets digitala pedagogiska caféer: Differentierad undervisning

17 maj
14.00–15.00
Teams

Differentierad undervisning 17 maj kl.14.00

Tillsammans samtalar vi kring begreppet differentierad undervisning och vad det kan innebära. Ni får också möjlighet att delge varandra goda exempel från er egen undervisning.

Anmäl dig här senast den 10 maj

Studieteamets digitala pedagogiska caféer

Studieteamet är Vuxenutbildning Stockholms centrala elevhälsa. Vi vill med våra digitala pedagogiska caféer uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte för lärare, skolor emellan. Träffarna inleds med en kortare presentation av tema och därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen

Max antal deltagare: 15

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se