12

okt

Presentation av en genomlysning av sfi

12 oktober
14.00–15.00
Digitalt via Teams

Vuxenutbildning Stockholm har under våren gjort en genomlysning av sfi i Stockholms stad, både i egen och upphandlad regi. Nu vill vi gärna dela resultaten från genomlysningen med dig.

Genomlysningen gjordes med syftet att föreslå kvalitetsutvecklande åtgärder for sfi i Stockholms stad. Fokus har varit på sfi for elever på studieväg 1 och 2, och genomlysningen har lagt särskild vikt vid hur Stockholms stad kan bidra till att undervisningen i sfi utvecklas.

Under presentationen får du veta mer om genomlysningens upplägg, slutsatser och rekommendationer.

Alla är välkomna att delta

Presentationen riktar sig till dig som arbetar med sfi, exempelvis lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, administratör eller rektor på sfi-skolor i egen och upphandlad regi. Du som arbetar i andra verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen är också välkommen.

Anmälan

Anmälan till: elin.a.sundberg@stockholm.se

Mejla så får du en inbjudan i din kalender!

Här hittar du den skriftliga rapporten
Rapport_ En genomlysning av sfi med fokus på studieväg 1 och 2

Välkommen!

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se