6

maj

Lärandeforum: Hur bygger vi tillsammans morgondagens kombinationsutbildningar?

6 maj
08:30–15:30
Hägerstensåsens medborgarhus. Riksdalervägen 2 i Hägersten, t-bana Hägerstensåsen

Välkommen till ett spännande och lite annorlunda Lärandeforum den 6 maj. Vi kommer då att arbeta enligt metoden Open Space på temat Hur bygger vi tillsammans morgondagens kombinationsutbildningar?

Så här går Open Space till

Det är en mötesform som gör det möjligt för dig som individ och gruppen i sin helhet att diskutera verksamheten och hur vi kan utveckla den. Här kommer alla de kunskaper, erfarenheter och förmågor som finns i organisationen visa sig.

Du som har en idé eller ett förslag presenterar det och får på så sätt en unik chans att utveckla dina tankar tillsammans med kollegor från hela organisationen. De frågor som kommer upp diskuteras i enskilda grupper runt om i lokalen, där du själv väljer var du vill delta utifrån de frågor som intresserar dig. Vill du se hur ett Open Space-möte går till, titta gärna på den här filmen: https://www.youtube.com/watch?v=I_WmctEWkRI

Tema: Hur bygger vi tillsammans morgondagens kombinationsutbildningar?

Du som är involverad, intresserad eller på något sätt professionellt engagerad i stadens kombinationsutbildningar, kom och dela dina idéer och erfarenheter på temat ”Hur bygger vi tillsammans morgondagens kombinationsutbildningar?” Vi lovar att det blir en spännande dag med hög aktivitet, transparens och stor delaktighet.

Datum: 6 maj
Tid: 08.30 – 15.30
Plats: Hägerstensåsens medborgarhus. Riksdalervägen 2 i Hägersten, t-bana Hägerstensåsen.

Anmäl dig senast 29 april
Anmälan till Lärandeforum 6 maj

Har du frågor är du välkommen att kontakta Leonora Lippig-Singewald
E-post: leonora.2.lippig-singewald@edu.stockholm.se 

Information om Lärandeforum

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se