19

apr

Konferens – vuxna invandrare med kort eller ingen skolgång

19 april

Halmstad

Kollegor diskuterar vid dator

Den femtonde nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare

Konferens för lärare och ledare, lärarutbildare och forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen skolgång.

Konferensen kommer att bygga på plenarföreläsningar och workshoppar med gott om tid för reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper.

Ramverket för konferensen 2023 är FN:s hållbarhetsmål nr 4: ”Bra utbildning, säkerställande av inkluderande, rättvis och kvalitativ utbildning och främjande av livslångt lärande för alla” med transspråkliga och digitala färdigheter som huvudteman.

Syftet med konferensens föreläsningar och grupparbeten är att öka lärarnas kompetens när det gäller att använda flerspråkiga strategier och resurser samt digitala verktyg för att förbättra lärandet.

Tid: 19 april till 21 april

Plats: Gullbrannagården – strax söder om Halmstad.

Läs mer hos Nordisk nätverk för vuxnas lärande: https://nvl.org/events/voksne-innvandrere-med-lite-eller-ingen-skolegang-konferanse/

Läs mer på epales hemsida: https://epale.ec.europa.eu/sv/content/vuxna-invandrare-med-kort-eller-ingen-skolgang-konferens

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se