8

dec

Fungerande och framåtsyftande programråd eller yrkesråd hur gör vi?

8 december
12:00–13:00

Välkommen till en digital inspirationsträff där du kan få idéer om hur just din skola kan arbeta för att programrådet/yrkesrådet ska bli värdefullt för såväl skola, arbetsliv som elever.

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/fungerande-och-framatsyftande-programrad-eller-yrkesrad—hur-gor-vi-8-dec

Tipsa redaktionen

Har du tips på vad vi borde publicera på webbplatsen? Mejla redaktionen.
E-post: vuxpedagog@stockholm.se